Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Neva d.o.o. sa sjedištem u Bestovju (Rakitje), Obrtnička ulica 37, OIB 38689888223 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „PAZI, MAZI, VOZI...“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Neva d.o.o. sa sjedištem u Rakitju, Obrtnička ulica 37, OIB 38689888223. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. 7. do 4. 8. 2024. u Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum online shop.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje za vrijeme trajanja nagradne igre na prodajnim mjestima iz Članka 2. kupe bilo koji, najmanje jedan proizvod iz asortimana Asebon, Asepsoleta, Biobaza, Rosal Lipbalm, Melem, Melem Baby, Dipterol, Pitroid, Plidenta, Ralon, Rosal Family, Rosal Nails i Rosal Clean proizvoda. Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • Slanjem SMS poruke sadržaja: MAGDIS, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 €, PDV uključen.

ili

 • Ispunjavanjem web obrasca na www.magdis-grupa.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto te broj mobitela)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Jedna fizička osoba u nagradnoj igri može sudjelovati s najviše 20 prijava.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, š, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Neva d.o.o., Magdis d.o.o., Bododo media d.o.o. i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

Glavne nagrade:

 • 1 x Fiat 500 Fiat 500 Dolcevita automobil u vrijednosti od 17.350,00 €.

Tjednih nagrada:

 • 5 x Konzum poklon kartica vrijednosti 1.000,00 € (1 dobitnik po izvlačenju)
 • 10 x Konzum poklon kartica vrijednosti 500,00 € (2 dobitnika po izvlačenju)
 • 5 x Električnih, sklopivih bicikala 824,99 € (1 dobitnik po izvlačenju)
 • 25 x Skateboard cruiser daski 66,99 € (5 dobitnika po izvlačenju)
 • 155 x Poklon paket kozmetičkih proizvoda Magdis grupa brendova, pojedinačna vrijednost nagrade 100,00 € (31 dobitnik po izvlačenju)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 48.649,70 €.          

Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 8.7. 2024. za prijave od 1. 7. do 7. 7. 2024. (40 dobitnika)
 • 15.7. 2024. za prijave od 8. 7. do 14. 7. 2024. (40 dobitnika)
 • 22.7. 2024. za prijave od 15. 7. do 21. 7. 2024. (40 dobitnika)
 • 29.7. 2024. za prijave od 22. 7. do 28. 7. 2024. (40 dobitnika)
 • 5.8. 2024. za prijave od 29. 7. do 4. 8. 2024. (40 dobitnika)

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 5. 8. 2024. za sve prijave od 1. 7. do 4. 8. 2024.

Izvlačenja dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Izvlačenju dobitnika za glavnu nagradu prisustvovat će i javni bilježnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste. Ako osoba bude ponovno izvučena za nagradu koju je već osvojila, izvlačenje se nastavlja dok se ne izvuče osoba koja još nije bila dobitnik te nagrade.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na mrežnoj stranici www.magdis-grupa.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrada moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na mrežnoj stranici www.magdis-grupa.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na mrežnoj stranici www.magdis-grupa.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Obrada osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Neva d.o.o., Obrtnička 37, Sveta Nedelja, OIB 38689888223. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. U svrhu provedbe nagradne igre obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka: ime i prezime, adresa, broj mobitela. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/24-01/318 
URBROJ: 513-07-21-01-24-2